absolute

html katmanlarında pencereleri öncelik alınacak şekilde optimize etmesini sağlar.