access control

bir internet ağı üzerindeki bilgilere erişim sağlayacak kişilerin yetkileri sınırlayan sistemdir.