accounting

sistem üzerindeki kullanıcıların ne yaptıkları hangi işlemleri yürüttükleri, verileri analiz ettiklerini görüntülemeyi sağlar.