Acronym

Düşünme balonları tarzında bir görüntü verir. Kısa bir şekilde baloncuk içerisine yazılmasıdır. WWW, PTT gibi kısaltmalar için ayrı bir farklılık sağlar.

Basitçe: moderatör yerine mod, administrator yerine admin demek gibi.
Çoğunlukla internet konuşma dilinde kullanılır. Aşağıdaki tabloda örnekler mevcuttur.

Acronym Anlamı
ASAP- As Soon As Possible
BTW- By The Way
FWIW- For What It’s Worth
FYI- For Your Information
IMHO- In My Humble Opinion
IMO- In My Opinion
LOL- Laughing Out Loud
ROTFL- Rolling On The Floor Laughing
RTFM- Read The #&!@ing Manual
TIA- Thanks In Advance