ağ hub

yerel ağdaki bilgisayarları network oluşturarak entegre olmasını sağlayan cihaz. İnternet kafeler ağ huba en iyi örnektir.