Ana Bellek

Bilgisayarı kullanırken işlevsel anlamda yapılan direktiflerin alınıp işlendiği ve bu bilgilerin kayıt edildiği yerdir.