authentication header

paket içeriklerinin yapılan aktarım sırasında değişikliğe uğrayıp uğramadığını tespit eden başlıktır.