Authorization

Sistem kullanıcılarının program veya internet ağlarına erişimlerinde gerekli olan izinleri veren sistemdir.