basefont

Web site kodlamasında bulunduğu sayfa içerisinde bulunan yazıları karakteristik özelliklerini belirler. Hangi biçimde olacaklarını tespit eder.