admin

admin
yazar

master sözlüğün düşüneni, yapıcısı, çalışanı