Bit

Binary digit kısaltılmış olan halidir. Digital sözcüğünün atasıdır. Kimya terimiyle düşünürsek bilgisayarın en küçük yapı sistemidir.