border top with

oluşturulan tablolarda üst kenarlardaki kalınlaşmaları belirler. hangi kenarlığın hangi kalınlıkta olacağını ayarlar.