certificate

belirli bir denetleyici unsur tarafından oluşturulan kurallar çerçevesinde olan digital lisanstır.