col

Tablolarda bulunan kolonlara verilen özellikleri açıklamakla görevli olan bir koddur. col etiketi kullanılarak oluşturulur.