cryptography

şifreleme, kriptolama gizleme anlamına gelir. Yüzyıllardan beri gelen bilim dalıdır.