css external

görünüm verileri tek bir text dosyasında saklanır ve bu sonyyanın uzantısı .css olarak değiştirilir. Html kodlarının arasında head’in altında link adıyla geçen kodlar kümesidir.

<head>
<link rel="stylesheet" href="example.css">
</head>
<body>
<p>This is my first paragraph.</p>
<p>This is my second paragraph. </p>
<p>This is my third paragraph. </p>
</body>