css inheritance

türkçe karşılığı miras olan bu komut ile şöyle tasvir edersek büyük kodun özelliklerini aksi söylenmediğin sürece küçük kod taşıyacaktır.

<html>
  <head>
   <style>
   body {
     color: green;
     font-family: Arial;
   }
   </style>
  </head>
  <body>    
   <p>
   This is a text inside the paragraph. 
   </p>
  </body>
</html>