Css sağa yaslama

Css ile sağa yaslamak için float:right özelliği kullanılır ve html elemanı sağa yaslanır.

<div class="divb"></div>
<style>
.divb {
width:90px;
height:90px;
background:red;
float:right;
}
</style>

peki bu kodu öncesi mi sonrası mı ekliyoruz sağa yaslamak istediğimiz elemanı