css text align

bu seçenek yazının konumunu yatayda değiştirmek için kullanılan kodlar kümesinin ifadesidir.
html

<p class="left">This paragraph is aligned to <strong>left.</strong></p>
<p class="right">This paragraph is aligned to <strong>right.</strong></p>
<p class="center">This paragraph is aligned to <strong>center.</strong></p>

css

p.left {
   text-align: left;
}
p.right {
   text-align: right;
}
p.center {
   text-align: center;
}