css white space

girilen metindeki boşlukları ve paragraf aralıklarını ayrıca satır başlarını toplayıp bir araya getirebilen veya bir kısmını gerekli bulduğunda birleştirebilen bir komuttur. pre, preline, prewrap komutlarıyla nitelendirilebilir.
html

<p class="pre"> 
In the markup we have multiple      spaces 
and a line break. 
</p>
<p class="preline"> 
In the markup we have multiple      spaces 
and a line break, but in the result multiple spaces are ignored. 
</p>
<p class="prewrap"> 
In the markup we have       multiple 
spaces and a line break.
</p>

css

p.pre {
  white-space: pre;
}
p.preline {
  white-space: pre-line;
}
p.prewrap {
  white-space: pre-wrap;
}

css komutlarında görüntüsel bozuklukları engellemek için işe yarar bir css kod