css yazı gölgelendirme

yazının gölgesinin yapıldığı koddur. örnekte gölgenin konumu netliği ve rengi belirlenmiştir.
html

<h1>Text-shadow example</h1>

css

h1 {
   color: blue;
   font-size: 30pt;
   text-shadow: 5px 2px 4px grey;
}