Display

Link verilen kelime alanının seçilmesini sağlar. Html yazılımcılarının kod yazarken tercih ettiği yoldur.