Fare

verilecek komutları yerine getirmesini sağlayan bilgisayar organı. Kullanıcının direktifleri doğrultusunda gerekli işlemleri yapar.