Frontpage Extension

Hazır web site oluşturma programı. Görselliğide kullanarak şablonlar üzerinden web site oluşturabilmeye olanak sağlar. Sitelere çeşitli fonksiyonlar ekleyebilir.