gre

ıp ağları üzerindeki bileşenleri farklı bileşenlere sanal olarak bağlantı yapılmasını sağlayan araçtır.