Hmtl fillstyle

Web sitesinde fillX komutuyla çizilen resmin içerisini boyamak gibi farklı fonksiyonlarla özelliklerini değiştirmeye yarayan koddur.


var canvas=document.getElementById("canvas1");
var ctx=canvas.getContext("2d");
ctx.fillStyle ="rgba(0, 200, 0, 1)";
ctx.fillRect (36, 10, 22, 22);