html align

tablonun ayfadaki konumunu ayarlamak için kullanılan koddur.

<table align="center">