html audio source

audio elemanının içerisinde source elemanının kullanımı oldukça yaygındır. Spesifik ses doyyalarını seçmek için kullanılan komuttur.

<audio controls>
<source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
<source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
</audio>