html block level element

yeni satırda işlemi başlatan elemanlardır. Tek kelimelik işlemlerin yapılması olanaksız olan bu tip kodlara örnek olarak h1, form, li, ol, ul, p vb. gösterilebilir.