html border

border html programında resmin kenarına çerçeve eklemek için kullanılan komuttur. Kalınlığını da ayarlayabiliyorsunuz. Bir pixelden ananenizin büyük aile tablosuun çerçevesine kadar olan bir skalada seçim yapabilirsiniz.

<img src="tree.jpg" height="150px" width="150px" border="1px" alt="" />