Html canvas

Web tarasımında resim çizmek için, en basit bbir çizgiden en kompleks resmen kada, kullanılan komuttur.

<canvas id="canvas1" width="200" height="100">
</canvas>