Html canvas ile çizgi çizme

move to ve line to komutlarıyla gerçekleştirline eylemdir. Önce başlangıç noktası ve sonra varış noktası seçilir.

moveTo(x,y)
lineTo(x,y)