html cookies

web storage adı altında geçen ve kullanıcılarn bilgisayarlarına bazı kaytılı verileri saklama imkanı sağlayan hededir. Aslında html değil javascript cookies tabanlı olan bu hede şifreleri her zaman girmemenizi sağlar.