html geolocation option

kullanıcının konumuyla ilgili bazı ayarların yapıldığı hededir.