html get

get komutu kullanıldığında veri sayfa adresinde görünür halde yazılıyor şifrelemeye gerek duyulmayan inputlarda kullanılan komuttur.
[code]

[(code]