html img src

fotoğraf eklemek için kullanılan kodlamadır. Örneğin fotoğrafın adı image ise image.jpg isimli resim çağırılır.

<html>
<head>
<title>first page</title>
</head>
<body> 
<img src="tree.jpg" alt="" />
</body>
</html>