html italik yazmak

yazılar eğik yazılır. Özellikle alıntı yapılan durumlarda kullanılan kodlamadır.

<i> ve <em>