Html path curveto

Probgraamlarken şeklinizin dairesel bir harwket yapatak animasyınlandırılmasınk sağlayan komuttur. C ile yazılır

<svg width="500" height="500">
<path d="M 0 0 L200 200 L200 0 Z" style="stroke:#000;  fill:none;" />
</svg>