Html path lineto

Animasyon yaparken şeklimizin linear bir harekket etmesini sağlamak için kullandığjmız komuttur. L ile yazılır.

<svg width="500" height="500">
<path d="M 0 0 L200 200 L200 0 Z" style="stroke:#000;  fill:none;" />
</svg>