Html path vertical lineto

Web sitesinde hareket eden bir animasyon yaparken şeklin sadece dikey konumda hereketlwndirmesini sağlayan konuttur.

<svg width="500" height="500">
<path d="M 0 0 L200 200 L200 0 Z" style="stroke:#000;  fill:none;" />
</svg>