html phrasing

satır içerisinde değişiklik yapmanıza yarar sağlayan bir komuttur. Html5 hedesi olmasıyla berabere html4 e benzer komutları içinde barındırır.
img, span, strong, label, br /, small, sub