html polyline

çizgi çiziktirirken tek tek uğraşmak istemiyorsanız bir çok çizgiyi yanyana aynı komutla birleştireek çizmek için kullanılan komuttur.

<svg width="2000" height="500">
<polyline style="stroke-linejoin:miter; stroke:black; 
stroke-width:12; fill: none;"
points="100 100, 150 150, 200 100" />
</svg>