html resim ekleme

img internet sitesine resim eklemek için kullanılan bir koddur.

<img src="image.jpg" />