html resmin boyutlarını ayarlama

height ve width komutlarıyla ayarlama yapılabilir. Pixel veya yüzde hesabı kullanılan boyutlandırma komutlarıdır.

<html>
<head>
<title>first page</title>
</head>
<body> 
<img src="tree.jpg" height="150px" width="150px" alt="" />
<!-- or -->
<img src="tree.jpg" height="50%" width="50%" alt="" />
</body>
</html>