Html şekil çizme

şeklin önce konumunu ardından biçimini girdiğimiz komutlar düzenidir. Pixel hesabıyla resimler aktarılır.

var c=document.getElementById("canvas1");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.fillRect(20,20,100,100);