html single line break

başka bir paragrafa başlamadan yeni bir satır eklemek için kullanılan komuttur.

<html>
<head>
<title>first page</title>
</head>
<body>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph. </p>
<p>This is <br /> a line break </p>
</body>
</html>