html tekrar tekrar oynayan videolar paylaşmak

arkadaşınıza bir şaka yapmak istiyorsanız kullanmanız gereken komuttur.

<video controls autoplay loop>
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
<source src="video.ogg" type="video/ogg">
Video is not supported by your browser
</video>