İç içe dizin

Diğer bir deyişle klasör. Oluşturulan bir dizin içerisinde alt grup olarak farklı dizinlerin olmasına denir.