inside

Html yazarlarının kullandığı sayfadaki ikinci satırı en başa eklemeyi yarayan koddur.