Javascript array ekrana yazdırılması

Javascript programlama dilinde arraylarda yani dizilerde ilk elamana 0 numarası verilir yani elamanlar 0 dan başlanır buna dikkat etikçe ekrana yazdırmada bir sorun yaşamazsınız.

<p id="dizi"></p>

<script>
var bilgisayar = ["işlemci", "anakart", "ram"];
document.getElementById("dizi").innerHTML = bilgisayar[0];
</script>